Steg 1

Mål

Efter Steg 1 ska du kunna skriva enkla Javaprogram som läser in data från tangentbordet, utför beräkningar och presenterar resultatet. Du ska också kunna skriva program som använder villkorssatser och upprepningar samt förstå booleska uttryck.

Innehåll

I Steg 1 ges en grundlig introduktion till programmering i allmänhet – och Javaspråkets syntax i synnerhet. Teorin omfattar kurslitteraturens kapitel 1: Getting Started, 2: Console Input and Output och 3: Flow of control.

Det finns kompletterande material till steget, d.v.s. ett stort antal handledningar, i form av bildspel. Dessa är stegets “lektioner” som förklarar teoretiska koncept, ofta genom en praktisk tillämpning. Resp. exempel är uppbyggt som en lösningsmodell för ett konkret problem, där handledningen går igenom lösningen “steg för steg”. Programdemonstrationen liknar den naturliga processen för en debug-session (stegvis körning av ett program i felsökningssyfte) i utvecklingsverktyget.

Teorin examineras med ett avslutande stegtest (se tidpunkt i Studieplan), ett datorbaserat prov med flervalsfrågor, kompletterat med redovisning av valda laborationsuppgifter för steget. Det är främst genom att träna själv som man lär sig, därför är de praktiska tillämpningarna mycket viktiga för att förstå och befästa det du läst (se vidare instruktioner under Praktiska tillämpningar).

Instudering

OBS!  Läs in stegets teori med hjälp av detaljerade läsanvisningar till kurslitteraturen (se högermenyn) och stegets kompletterande material. Detta innehåll återspeglas i STEGTESTET – har du motsvarande kunskaper, ska du med god marginal klara godkänt test!

Lämpligen varvar du teori med praktik. Förutom laborationsuppgifter finns ett stort antal övningsuppgifter med kompletta lösningar och många tips och kommentarer. (Övningarna är förberedande för laborationsuppgifterna!)

Hur tar jag steget...? I vilken ordning är det då lämpligt att göra allt? Förslaget på “arbetsordning” längst upp i högermenyn ger tips på hur du kan gå till väga!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU