Om kursen

Om Javaprogrammering

I denna kurs får du lära dig att skapa objektorienterade program i Java. Utöver programspråket får du generella programmeringstekniska grunder och objektorienterade principer som kan tillämpas på de flesta programspråk. Med en god programmeringsmetodik kan du sedan relativt enkelt lära andra språk.

Kursens fokus ligger på själva implementeringen, d.v.s. att överföra en enklare lösningsmodell (design) till ett Javaprogram. Att göra en bra programdesign kan man lära sig i någon kurs som behandlar Software Engineering. Kursen behandlar inte användargränssnitt, t.ex. av typen Windows-program. Här koncentrerar vi oss på själva språket Java och använder då en färdig klass från Javabiblioteket för enklare in- och utmatning via utvecklingsverktygets konsolfönster. I vänstermenyns Kursplan kan du läsa om vilka mål och vilket innehåll som du kan förvänta dig av programmeringskursen.

Hur är kursens upplagd?

Kursen är uppbyggd i steg som bygger på varandra. Menyvalet Studieplan ger en översikt över dessa samt viktiga kontrollpunkter för prov och inlämning under kurstiden. Instuderingsmaterial för resp. steg återfinns under Kursinnehåll. Varje steg avslutas med redovisning av Praktiska tillämpningar samt teoretisk examination – stegtest med flervalsuppgifter som görs via dator.

Studierna är helt distansbaserade (d.v.s. utan fysiska sammankomster) och bygger på självständig instudering av teori i angiven Kurslitteratur. Till din hjälp finns läsanvisningar, kompletterande handledningar/lektioner (i bildspelsform), övningsmaterial m.fl. resurser i Länkgalleri.

För genomförandet av praktiska tillämpningar erbjuds personlig handledning och “fjärrhjälp” genom kursens virtuella labbrum i e-mötesrummet Adobe Connect Pro. Se information under Kontakta oss. Du väljer bland laborationsuppgifter, som ger 1-3 poäng beroende på svårighetsgrad och omfattning, och skickar in lösningar som omfattar 6-8 poäng per steg. “Svårare” uppgifter samt god programkvalitet möjliggör högre slutbetyg.

Hur betygsätts kursen?

Det slutliga kursbetyget på programmeringskursen grundas på en samlad bedömning av betyg på stegtester och resultat på de praktiska tillämpningarna. Obligatorisk examination sker alltså dels på Teorikursens 4 stegtest, dels på Laborationskursen, även denna obligatorisk. Mer information om examinationsformer och betygskriterier finner du under menyvalet Examination.

Var ställer jag frågor?

Om du har frågor kring kursarbetet som är av allmän karaktär, d.v.s. av intresse för fler studenter, postas de i kursens diskussionsgrupp i Slack, där du både kan ge och få svar från andra kursdeltagare utanför “kontorstid”. Handledningsfrågor ställer du företrädesvis under handledningstid i kursens virtuella arbetsrum (se info under Kontakta oss) och personliga frågor skickas till kursens epostkonto: 1dv432@lnu.se

Hur redovisar jag mina kursuppgifter?

De laborationsuppgifter du valt att göra bland de praktiska tillämpningarna, ska skickas som HELA Javaprojekt i komprimerat format (t.ex. “.zip” eller “.rar”) till kursens epostkonto: 1dv432@lnu.se. Du kommunicerar med kursledaren kring dina programlösningar i kursens virtuella klassrum under de schemalagda handledningstider som erbjuds – se vidare under Kontakta oss.

Vilka verktyg behöver jag?

För att kommunicera med kursledning och andra kursdeltagare online i (exempelvis) kursens virtuella klassrum, behöver du ha ett headset med välfungerade mikrofon och hörlurar.

Det mesta kursmaterialet distribueras i form av PDF-filer, varför du behöver ha Adobe Reader installerad (gratis programvara).

För att kunna köra Javaprogram behövs framförallt ett JRE (Java Runtime Environment), d.v.s. en programmiljö som kan “tolka” och köra program med Javakod. För att utveckla javaapplikationer behövs dessutom ett Java SDK (Software Development Kit). “Paket” med båda erbjuds gratis från Oracle. Men för att slippa (?) arbeta med kommandotolk och Notepad, har vi valt att använda ett mer “kompetent” IDE (Integrated Development Environment), d.v.s. ett grafiskt utvecklingsverktyg – Eclipse. Detta finns för flera plattformar (Windows, Mac OS, Linux) och är gratis. Under Praktiska tillämpningar hittar du information om hämtning och installation av programvarorna.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU