Om examination

Teori – 3,5 p [U/G]

Momentet Teori ger enskilt 3,5 hp med betygen U/G för momentet. Tillsammans med laborationskursen är dock teoriprovens genomsnittliga resultat ett underlag för möjligt högre slutbetyg enligt betygsskalan U/3/4/5 – se bedömningskriterier till höger. Efter varje kurssteg sker en (obligatorisk) examination, stegtest, som främst består av flervalsfrågor. Du gör proven på din hemdator, i programverktyget QuizMaster, genom att logga in i ett virtuellt klassrum. Kurslitteratur och kursmaterial är tillåtna under provet, dock inga kommunikationsverktyg med andra personer. Den begränsade testtiden samt tekniska säkerhetsinställningar i provverktyget medger inte heller att “surfa” efter svar! Viktigt inför provet läser du på sidan Stegtest – anvisningar.

Omfattning av teori för resp. steg anvisas av studieplan och övrigt instuderingsmaterial på steget. Dess innehåll återspeglas i stegtestet – har du motsvarande kunskaper, ska godkänt kunna uppnås med god marginal. Observera – testet KAN innehålla frågor från stegets kompletterande material! Sådan utökad kunskap är det som möjliggör kursens högsta betyg och inget krav för godkänd-nivån!

Tidpunkt för stegtest ges i Studieplan. Du gör provet någon gång under det erbjudna tidsintervallet. Vid underkänt prov har du två möjligheter till omprov, som kan göras vid något av efterföljande stegtest då “omtest” alltid är tillgängliga. Detta gäller (inom ramen för pågående kurs) även om du vill förbättra något av dina tidigare resultat. Om alla 3 försök  misslyckas – kontakta kursledaren så diskuterar vi tillsammans studiesituationen och hittar lämpliga lösningar.

Praktiska tillämpningar – 4 p [U/G]

Laborationskursen ger enskilt 4 hp med betygen U/G för momentet, men utgör tillsammans med teorikursen underlag för möjligt högre slutbetyg enligt betygsskalan U/3/4/5 – se bedömningskriterier till höger. Resultatet av laborationsarbetet är av störst betydelse för slutligt betyg i programmeringskursen – det är i praktisk handling du visar om du kan tillämpa ett teoretiskt kunnande. All högre betygsättning (4/5) förutsätter att du följt givna labbkrav och deadlines samt redovisat lösningar av god programkvalitet som följer riktlinjerna på sidan Konventioner för kod utan anmärkning.

Slutbetyg [U/3/4/5]

Det slutliga kursbetyget grundas på en samlad bedömning av teori (stegtester) och praktiska tillämpningar (redovisade laborationsuppgifter). Genomsnittligt resultat på stegtester samt kvalitet och programmeringsteknisk nivå på de praktiska tillämpningarna utgör underlag för en möjlig högre betygsättning, där programmens lösningskvalitet är av störst vikt. Sådana förutsättningar kan vara att särskilt hög programkvalitet enligt kursens rekommendationer kan påvisas eller att programförbättrande funktionalitet utöver baskraven har tillförts. Examinatorn förbehåller sig rätten att göra denna bedömning.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU