Länkgalleri

Här kan du ge och få länktips till Internetsidor som behandlar programmering eller annat intressant för kursen. Observera att ingen sortering eller djupare innehållsbeskrivning görs. Du bedömer själv värdet av materialet. Det finns t.ex. mycket kod att återanvända från generösa programmerare, men granska kritiskt! Kom ihåg att det sällan lönar sig att kopiera misstag som andra gjort! Skicka tips, gärna med allmän beskrivning av länkinnehåll (el. kommentarer på listan) till 1dv432@lnu.se, så lägger jag in det i vår förhoppningsvis växande lista…

Länktips 1 Handledningar

En länk till The Java™ Tutorials”, d.v.s. Oracles praktiska programmeringsguider kring Javaspråkets “Basics”.

Länktips 2 New to Java Programming Center

En länk till den som är “new to java”. Här hittar du “tutorials” och Javadokumentation. Med denna webbplats som utgångspunkt kan du säkert hitta väldigt mycket mer. Surfa runt och leta efter behov och intresse!

Länktips 3 Java™ Platform, Standard Edition 10
API Specification

Vilka klasser finns det i Java? Här har du en länk till Java:s API (Application Programming Interface)!

Länktips 4 Reguljära uttryck i Java

En artikel uppdelad på två webbsidor med information om reguljära uttryck i Java. Speciellt den andra sidan är intressant.

Länktips 5 OMG Object Management Group

OMG styr UML och ett flertal andra modelleringsstandarder – en viktig mötesplats för alla som sysslar med objektorienterad analys/design/programutveckling.

Länktips 6 Object Orientation Tips

Webbplatsen ovan innehåller länkar till många, men relativt avancerade, tips kring varierande OO- och programmeringsämnen.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU