Laborationsuppgifter steg 3

Nu när du är van att uttrycka dig i Javakod och lärt in grundläggande syntax, bör du vara redo att dra nytta av de många “genvägar” som finns i Eclipse’s editor. (Detta förutsätter förstås att du använder Eclipse-verktyget, men motsvarande funktionalitet brukar finnas i de flesta editorer.) Infogande av snippets gör kodandet snabbare och felsäkert – automatgenererad kod ger trots allt mindre risk för kompileringsfel, än en manuellt skriven. Se högermenyns “Verktygstips” för en snabb introduktion!

Laborationsuppgifter för kapitel 6 (Arrayer)

Nr Laborationsuppgift Poäng
1 PDF-file Dubbelt upp 1
2 PDF-file Byta plats 1
3 PDF-file Baklänges 1
4 PDF-file Hur många treor och åttor? 2
5 PDF-file Medelvärde, minst och störst 2
6 PDF-file Sortering av array med bokstäver 2
7 PDF-file Lönerevision 3
8 PDF-file Frekvenstabell över tärningskast 3
9 PDF-file Tio unika lottrader 3

Efter att du bearbetat kurslitteraturens avsnitt om File I/O i kapitel 10 (samt förhoppningsvis även gjort några av ovanstående!), kan uppgifterna här nedan göras.

Nr Laborationsuppgift Poäng
10 PDF-file Läsa från textfil Textfil heltal.txt 1
11 PDF-file Skriva till textfil 1
12 PDF-file Textanalys 2
13 PDF-file Krypto Textfil krypto.txt 3
- PDF-file Egen uppgift 1-6

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU