Laborationsuppgifter steg 2

När du nu har ett steg bakom dig lär du ha upptäckt vad som är den största delen av programmerarens arbete- felsökning! Glöm därför inte att utnyttja debuggern, som är utmärkt för att felsöka programmet efter logiska fel. Att lägga tid på att lära sig detta ovärderliga hjälpmedel, kan ge stora tidsvinster – se info i högermenyn. Viktigt att veta är att programmet måste vara fritt från kompileringsfel innan debugverktyget kan användas!

Det finns ett annat mycket bra verktygstips som du inte bör missa:
För att få snabb och användbar information om viss klass eller metod – placera markören på aktuellt metod- eller klassnamn och tryck på funktionstangenten F2. I hjälp-avsnittet som visas finns både användningsexempel och relaterad information.

Laborationsuppgifter för kapitel 4 och 5

Nr Laborationsuppgift Poäng
1 PDF-file Många visningar 1
2 PDF-file Palindrom 1
3 PDF-file Väckarklockan 1
4 PDF-file Gissa det hemliga talet 2
5 PDF-file Hantering av punkter 2
6 PDF-file Kontroll av personnummer 3
7 PDF-file Mystiskt meddelande 3

Efter att du bearbetat kurslitteraturens avsnitt om UML i kapitel 12, samt de kompletterande handledningarna Objektorienterad analys och design I resp. II är följande uppgifter lämpliga. De innehåller klassdiagram, som du behöver förstå för att tolka kraven på hur klasserna ska implementeras.

Nr Laborationsuppgift Poäng
8 PDF-file Hur många versaler? 1
9 PDF-file En kompetent rektangel 2
10 PDF-file Man eller kvinna 2
11 PDF-file Avkylning av vin 3
12 PDF-file Återbetalningsplan för studielån 3
- PDF-file Egen uppgift 1-6

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU