Laborationsuppgifter steg 1

Tips och instruktioner för laborationsarbetet hittar du i högermenyn. LÄS ‘Laborationsanvisningar’ (under vänstermenyns Examination) innan du börjar, för att vara införstådd med vad som krävs för godkänd laboration!

Introduktionsuppgifter

Du som är helt obekant med programmering – börja gärna med de förpreparerade “intro”-labbarna så snart möjligt för att bli “varm i kläderna”. Lab02 och lab03 illustrerar något av det vanligaste en programmerare sysslar med – felsökning! Läs om Syntax and Semantics på kurslitteraturens sida 12. (Se högermenyns instruktioner för de komprimerade projekten!)

Nr Laborationsuppgift Poäng
1 PDF-file Hälsning Komprimerad mapp med Eclipse-projekt 1DV432_steg1_intro01.rar 0
2 PDF-file Finn fem fel Komprimerad mapp med Eclipse-projekt 1DV432_steg1_intro02.rar 0
3 PDF-file Finn det logiska felet Komprimerad mapp med Eclipse-projekt 1DV432_steg1_intro03.rar 0

Laborationsuppgifter för kapitel 1 och 2

Efter att du bearbetat kurslitteraturens kapitel 1 och 2 är det lämpligt att påbörja följande laborationsuppgifter.

Nr Laborationsuppgift Poäng
1 PDF-file Elförbrukning 1
2 PDF-file Konvertera Fahrenheit till Celsius 1
3 PDF-file Växelpengar 2
4 PDF-file Vindavkylning, effektiv temperatur 2
5 PDF-file Summan av tre siffror 3

Laborationsuppgifter för kapitel 3

Efter att du bearbetat hela steg 1, d.v.s. även kurslitteraturens kapitel 3, är följande laborationsuppgifter lämpliga.

Nr Laborationsuppgift Poäng
6 PDF-file Alfabetet 1
7 PDF-file Lotteriintäkt 1
8 PDF-file Produkt av udda heltal 1
9 PDF-file Stjärnmönster 2
10 PDF-file Näst största värdet 2
11 PDF-file Tårtljus 3
12 PDF-file Heltalspalindrom 3
13 PDF-file Primtal 3
- PDF-file Egen uppgift 1-6

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU