Laborationsanvisningar

Laborationernas syfte …

… är att du ska fördjupa och förstå kunskapsmoment som de olika kursstegen behandlar, men framförallt tillägna dig programmeringsvana. Man lär sig bäst genom att “göra själv” – det är i praktisk handling man visar om man kan tillämpa ett teoretiskt kunnande.

Laborationskursen omfattar …

… 4 steg med praktiska tillämpningar, vars uppgifter är valbara och poängsatta (1-3 poäng). Du ska redovisa 6-8 poäng  för att få steget godkänt. En sammanfattning av mål och innehåll presenteras på varje steg – utförliga anvisningar för tillämpningarna finner du i respektive laborationsPM. Laborationerna genomförs under självstudietid, men vid behov kan du få du handledning online i virtuella labbsalen (se information på sidan Kontakta oss). Uppgifterna redovisas senast de datum som anges i kursens studieplan. Under kursens (sista) uppsamlingsvecka ges möjlighet till restredovisning. Uppgifter som inlämnas därefter, rättas vid planerad omexamination eller vid nästa kurstillfälle. Laborationskursen är obligatorisk och utförs individuellt, samt ger 4 (av totalt 7,5) högskolepoäng efter godkänt genomförande.

Praktiska anvisningar

I varje steg finns uppgifter av olika svårighetsgrad och intresseområden. Har du redan  programmeringsvana kan du välja att lösa ett färre antal “svåra” uppgifter, medan nybörjare kan välja flera “lätta”, eller ännu hellre blanda 1-, 2- och 3-poängare. Du arbetar i utvecklingsmiljön Eclipse alternativt valfritt utvecklingsverktyg som du själv administrerar.

Du förbereder laborationsarbetet genom att vara påläst på aktuella moment i kursboken. Börja gärna med ”0-poängare” för att träna på förekommande programmeringssyntax och algoritmer i aktuellt steg, innan du påbörjar valda uppgifter. Att du har förberett dig inför handledning är viktigt, så att du vet vilket problem du vill ha hjälp med. Ta alltid del av stegets kompletterande stödmaterial innan dess! Det är ditt eget ansvar att tillägna dig den teori som krävs för att lösa uppgiften - handledarens uppgift under handledningstid är inte att göra teoretiska genomgångar som kompenserar för brist på egna studier. I så fall kommer du att hänvisas till lämpliga sådana, för att inhämta kunskap som saknas.

OBS! Innan en uppgift accepteras för rättning, ska anvisningar till höger vara uppfyllda! Även om det inte står uttryckligt skrivet, så ska du förstås använda lämpligaste programmeringstekniska konstruktion och syntax utgående från vad som behandlas i steget, för att lösa uppgiften. Dvs. dina val av lösningsmodeller ska vara välmotiverade!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU