Kompletterande material_4

Steg 4: Handledningar kapitel 7-9

Till steget finns i princip inga specifika “handledningar”. Istället bör du vänja dig att söka kompletterande information på samma sätt som yrkesutövande gör. Programmeringskunskap är “färskvara” och naturligtvis har man som professionell programutvecklare fortsatt behov av kunskapssökande. Ofta räcker inte böcker till – då finns mycket hjälp att få på allehanda forum. Vilka du väljer är en smaksak, och säkert något du kan hitta på egen hand.

Nedan får du tips om kompletterande läsning från några programmeringsrelaterade källor som är specialiserade på just Java. (Se även vänstermenyns Länkgalleri.) Kom gärna med ytterligare tips om du hittar bra förklarande material till steget!

Om … Beskrivning
Objektorienterad analys och design II Repetera gärna hur relationer mellan klasser illustreras i klassdiagram. Studera då noggrannare hur en arvsrelation visas genom generalisering.
Java-kalkylator med felhantering (ver 2) Denna handledning bygger vidare på En enkel Java-kalkylator (som finns på steg 2 – studera gärna den först). Om att kasta och fånga undantag – och härleda en egen klass från Exception.
Länk What is inheritance? Hur beskriver Oracle Java:s arv?
Bland Oracles:s tutorials finns en mycket “basic” begreppsförklaring via denna väg:
Trails Covering the Basics->Learning the Java Language-> Object-Oriented Programming Concepts->What Is Inheritance?
 Länk Mer om arv från Oracle Bra sammanställt om arvet!
Åtta sidor mycket bra och lättläst sammanfattning med flera KOD-exempel. Om du går via “Tutorials”-sidan väljer du denna gång:
Trails Covering the Basics->Learning the Java Language->Interfaces and Inheritance->Inheritance
 Länk Oracles lektion om undantag På länkarna under rubriken Lesson: Exceptions finns flera grundläggande beskrivningar kring hantering av undantag.
Här finns också en mycket bra modell av datorns call stack, som kan underlätta förståelsen för hur en kedja av metodanrop (och ev. kastade undantag) “listas” under programkörningen. Om du går via index-sidan för “Tutorials” väljer du:
Essential Java Classes->Exceptions->What Is an Exception?
 Länk Reguljära uttryck i Java Hur valideras data enkelt?
En artikel uppdelad på två webbsidor med information och kodexempel om reguljära uttryck i Java – vilket inte behandlas i kurslitteraturen. Speciellt den andra sidan är intressant.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU