Kompletterande material_3

Steg 3: Handledningar kapitel 6

Till detta steg finns inte någon stor mängd handledningar. En anledning är att de koncept som introduceras denna gång inte brukar anses särskilt komplicerade. En annan är att du nu kommer vara mer “varm i kläderna” och redo för ett mer självständigt lärande. För de praktiska tillämpningarna – men självklart även som stöd för instuderingen – så finns istället gott om handledningstid, då kursledaren individuellt kan förklara och förtydliga sådant som du tycker är svårt – GLÖM INTE utnyttja den!

PDF-file Handledning Beskrivning
Introduktion till arrayer Vad är en array? Hur fungerar den? Ett försök till förklaring görs här med hjälp av flödesdiagram.
En array med bokstäver på tre rader Hur initerar man en array med bokstäver? Här visas ett sätt att göra det. Elementen i arrayen, bokstäverna, ska sedan skrivas ut på tre ungefär lika långa rader.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU