Companion Website

 

Companion Website Supportmaterial för Absolute Java

Ovanstående är din länk till de studentresurser som förlaget Pearson tillhandahåller på Companion website, d.v.s. den webbplats som hör till aktuell kurslitteratur.

Utöver PowerPoint-bilder med utdrag från kursboken – Absolute Java – så är det mest intressanta här de Quizzes som finns till varje kapitel (15 frågor/kap.). Materialet på webbsidan är egentligen knutet till en äldre utgåva av boken, d.v.s. Absolute Java/Second edition. Själva Java-innehållet skiljer sig dock inte nämnvärt mellan utgåvorna, så om man kan bortse från att ev. sidhänvisningar är felaktiga, så kan man ha stor nytta av övningsfrågorna.

Utnyttja alltså gärna “Quizzen” för att kontrollera att du har förstått teorimomenten i varje kapitel och som “övningstest” inför de slutliga stegtesten!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU