Sista kurssteget …

… är nu i full gång, och snart kommer du att vara “i mål” med Java-kursen. Till steg 4 finns ett mindre antal laborationsuppgifter än som brukar vara fallet. Dock fullt tillräckligt för att ge viss valfrihet. Det finns uppgifter för att TOTALT åstadkomma 12 poäng, men det krävs (som vanligt) bara 6 poäng för godkänt på steget.

Denna gång vill jag gärna ge dig rådet att satsa på att utveckla någon/några få valda applikationer till så hög kvalitetsnivå som möjligt. Lägg gärna energin på den större uppgift 6: En Mediaapplikation, som ger hela 4 labbpoäng. Den är utformad som ett självständigt projekt, som “knyter ihop säcken”, så att du får möjlighet att tillämpa (helst!) alla moment du lärt dig i kursen.

Eftersom hög kvalitet tilldöms större vikt än “kvantitet”, så rekommenderar jag dig att också ta egna initiativ till självständig utveckling av dina applikationer. Dvs. förbättra gärna befintlig funktionalitet och programkvalitet utöver baskraven! Detta skapar bättre förutsättningar för ev. högre betygsättning i de fall bedömningen ligger och “väger” mellan gränserna (se betygskriterier och -krav under Examinationsanvisningar).

Uppmärksamma även informationen i Studieplan, angående de tidpunkter som gäller för slutliga uppsamlingstillfällen (“omtester”) resp. kursdeadline för restlabbar.