Angående kursens “andra upprop”

Den 15 juni informerade jag här om det obligatoriska “upprop”, då universitetet senast 18/6 ville ha bekräftelse på ditt kursdeltagande, för att förhindra en automatisk avregistrering. De studenter som fram till dess inte besvarat uppropet genom att genomföra de obligatoriska examinationerna (redovisat labbar ELLER genomfört stegtest) har nu avregistrerats från kursen. Om du anser dig haft speciella skäl att inte kunna besvara uppropet, ber jag dig ta kontakt med mig snarast! Det går också bra att avstå från att svara, och vi räknar då detta som bekräftelse på att du har accepterat kursavbrottet.

Psst – jag passar också på att påminna om kommande stegtest 3 som infaller under veckoslutet 1-2/7!