Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV432

Inledande programmering med Java

I denna grundläggande kurs lär du dig att skapa objektorienterade datorprogram med programspråket Java. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till kursdokumenten. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Om sista kursveckan!

För dig som ev. restar med kursuppgifter finns chans att hämta in förseningen under denna sista “uppsamlingsvecka”. Restlabbar som redovisas efter sista kursdeadline (söndag 15/7) rättas under vecka 37 (10-14 september) då jag är tillbaka i tjänst. Förutsättningen för att få dem examinerade då, är att dina labbar har skickats in senast 9 september 23:59 – senare redovisningar hänvisas till nästa kursomgång. (Det är dock i nuläget oklart om kursen kommer att fortsätta ges sommaren 2019, då jag personligen inte kommer att hålla den, utan går i pension nästa år.)

Har du missat något stegtest? På torsdag 12/7 från kl. 12:00 till fredag 13/7 kl. 24:00, ges sista möjlighet att göra “omtest” för den här kursomgången.

Efter att alla examinationstillfällen har avslutats och resultaten sammanställts sätts betyg och du får då även ett mejl med personligt besked om ditt kursomdöme. Alla slutresultat rapporteras därefter i en samlad inlämning till vår studieadministration. Min förhoppning är att slutföra detta under veckan efter kursdeadline (16-20/7).

En sista – men viktig – insats vill jag be dig om, medan du fortfarande är aktiv på denna kurswebb! En länk för att genomföra kursvärdering kommer onsdag den 11/7 att skickas till den student-Epostadress som du fått från LNU. Jag är mycket tacksam för din återkoppling kring kursen, vilken hjälper oss att förbättra den, därför vore jag mycket glad om du ägnade lite tid åt att dela med dig av dina erfarenheter!

Avslutningsvis ber jag att få återkomma med (personlig) betygsinformation till var och en, och till dig som jag inte kommer till tals med på annat sätt vill jag passa på att önska en skön sommar! :)

Glöm inte bort …

… att komma ihåg stegtest 4, som väntar den aktuella helgen! :)
Dvs. söndag 8/7 – måndag 9/7 infaller kursens sista (ordinarie) stegtest. Om du behöver (eller vill) göra om något tidigare prov finns som vanligt “omtest” tillgängliga för föregående steg. (Förutsättningarna för kursens allra sista sådan “omtest”-möjlighet i vecka 28 ser du i kursens “Studieplan”!)

Lycka till!

Sista kurssteget …

… är nu i full gång, och snart kommer du att vara “i mål” med Java-kursen. Till steg 4 finns ett mindre antal laborationsuppgifter än som brukar vara fallet. Dock fullt tillräckligt för att ge viss valfrihet. Det finns uppgifter för att TOTALT åstadkomma 12 poäng, men det krävs (som vanligt) bara 6 poäng för godkänt på steget.

Denna gång vill jag gärna ge dig rådet att satsa på att utveckla någon/några få valda applikationer till så hög kvalitetsnivå som möjligt. Lägg gärna energin på den större uppgift 6: En Mediaapplikation, som ger hela 4 labbpoäng. Den är utformad som ett självständigt projekt, som “knyter ihop säcken”, så att du får möjlighet att tillämpa (helst!) alla moment du lärt dig i kursen.

Eftersom hög kvalitet tilldöms större vikt än “kvantitet”, så rekommenderar jag dig att också ta egna initiativ till självständig utveckling av dina applikationer. Dvs. förbättra gärna befintlig funktionalitet och programkvalitet utöver baskraven! Detta skapar bättre förutsättningar för ev. högre betygsättning i de fall bedömningen ligger och “väger” mellan gränserna (se betygskriterier och -krav under Examinationsanvisningar).

Uppmärksamma även informationen i Studieplan, angående de tidpunkter som gäller för slutliga uppsamlingstillfällen (“omtester”) resp. kursdeadline för restlabbar.

Angående kursens “andra upprop”

Den 15 juni informerade jag här om det obligatoriska “upprop”, då universitetet senast 18/6 ville ha bekräftelse på ditt kursdeltagande, för att förhindra en automatisk avregistrering. De studenter som fram till dess inte besvarat uppropet genom att genomföra de obligatoriska examinationerna (redovisat labbar ELLER genomfört stegtest) har nu avregistrerats från kursen. Om du anser dig haft speciella skäl att inte kunna besvara uppropet, ber jag dig ta kontakt med mig snarast! Det går också bra att avstå från att svara, och vi räknar då detta som bekräftelse på att du har accepterat kursavbrottet.

Psst – jag passar också på att påminna om kommande stegtest 3 som infaller under veckoslutet 1-2/7!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU