Kurslitteratur

Den rekommenderade kurslitteraturen är, Essential C# 5.0. Det har ingen större betydelse vilken kurslitteratur du väljer att använda så länge du har en bok som handlar om C#.

Essential C# 5.0

Essential C# 5.0

Den rekommenderade kurslitteraturen är Essential C# 5.0 av Mark Michaelis, ISBN 978-0-321-87758-1.

Kursen bygger på och följer i stort kurslitteraturen. Endast kompletterande material kommer att finnas att tillgå, som på inget sätt kan ersätta kurslitteraturen.

Boken är för nybörjare på programmering med C#, men innehåller även intressanta delar för den mer erfarne C#-programmeraren. En utmärkt referensbok att ha i närheten av tangentbordet även efter kursens slut!

Universitetsbibliotektet

På sidan Söka böcker kan du klicka på länken Safari Books Online och i sin tur där söka på C# för att få fram en lista med böcker om C#. (Du kan behöva autentisera dig.)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU