Genomförande

Upplägg

Kursen är indelad i tre steg. Varje steg examineras i tur och ordning med avseende på teori och praktiska tillämpningar. Kursen avslutas sista kursveckan med en större teoritest omfattande teori från alla steg.

Kursledningen har valt att lägga mer resurser på de praktiska tillämpningarna jämfört med teorigenomgångar. Teorigenomgångarna introducerar begrepp dessa lärs sedan in i anslutning till och under de praktiska tillämpningar.

Kursens upplägg är i vissa avseenden flexibel:

 • Du är antigen en campus- eller distansstudent, det spelar ingen roll – alla läser samma kurs.
 • Du kan (inom givna ramar) genomföra kursen i din egen takt.
 • På kursens webbplats publiceras allt material, och du väljer själv när du vill ha informationen.
 • Du ställer och besvarar frågor i kursens forum. Frågor kan ställas och besvaras när som helst.

Planering

Steg

1

3 veckor

2014-09-01

-

2014-09-21

 • Stegtestet är öppet mellan:
  • 2014-09-17 12:00 — 2014-09-22 12:00

2

4 veckor

2014-09-22

-

2014-10-19

 • Stegtestet är öppet mellan:
  • 2014-10-16 12:00 — 2014-10-20 12:00

3

2 veckor

2014-10-20

-

2014-11-02

 • Essential C# 5.0
  • 11, Generics
  • 12, Delegates and Lambda Expressions
  • 14, Collection Interfaces with Standard Query Operators
  • 15, LINQ with Query Expressions
  • 16, Building Custom Collections
 • Eget material
  • [saknas], Grunderna i filhantering
 • Övningsuppgift
 • ÖVERGRIPANDE STEGTEST MED FRÅGOR FRÅN STEG 1, 2 OCH 3, öppet mellan:
  • 2014-10-31 08:15 — 2014-10-31 12:00

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU