Föreläsningar

Föreläsning 1


En introduktion till kursen ges under denna föreläsning. Dessutom introduceras C# kort och tar upp delar av det som står i kapitel 1 i den rekommenderade kurslitteraturen.


Föreläsning 2


Föreläsningen tar upp variabler och hur du räknar med C# (aritmetiska operatorn +). I den rekommenderade kurslitteraturen hittar du det som behandlas under föreläsningen i delar av kapitel 1 men främst kapitel 2.


Föreläsning 3


Genomgång olika av operatorer och i synnerhet /- och %-operatorerna i samband med heltal.


Föreläsning 4


Vi fortsätter med “if”-satsen och booleska uttryck. Vilka loopar finns det? Vi börjar med “while”-satsen och avslutar med “foreach”-satsen. Vi tar även en inledande titt på hur fel kan hanteras med hjälp av “try-catch”-satsen. I den rekommenderade kurslitteraturen hittar du det som berörs i kapitel 3 (127-153) och kapitel 4 (194-201).


Föreläsning 5


Vad är en metod? Hur anropas en metod? Hur deklareras en metod? Vad är argument? Vad är parameter? Vad är returtyp och returvärde? Kort sagt så introducerar föreläsningen metoder. I den rekommenderade kurslitteraturen hittar du det som berörs i kapitel 4 (155-176).


Föreläsning 6


Föreläsningen avrundar det första steget och går igenom saker som blivit lite styvmoderligt behandlade, som t.ex. “overflow”, logiska operatorer och metoder.

Föreläsning 7


Föreläsningen tar upp grunderna beträffande arrayer. I den rekommenderade kurslitteraturen hittar du det som berörs i kapitel 2 (67-82).

Föreläsning 8


Föreläsningen inroducerar klasser och objekt. I den rekommenderade kurslitteraturen hittar du det som behandlas under föreläsningen i delar av kapitel 5 sidorna 209-227, 244-247.


Föreläsning 9


Föreläsningen tar främst upp egenskaper och accessmodifierare. I den rekommenderade kurslitteraturen hittar du det som behandlas under föreläsningen i delar av kapitel 5 sidorna ?.


Föreläsning 10


Föreläsningen inleder med att diskutera skillnaden mellan värdetyper och referenstyper för att därefter introducera begreppet arv.


Föreläsning 11


Föreläsningen introducera begreppet arv. Kapitel 6 i kurslitteraturen behandlar arv.


Föreläsning 12


Föreläsningen fortsätter att diskutera arv och konstruktorer. Kapitel 6 i kurslitteraturen behandlar arv.


Föreläsning 13


Föreläsningen fortsätter att diskutera arv och då speciellt virtuella metoder som överskuggas. Även begreppen asbtract och sealed behandlas. Kapitel 6 i kurslitteraturen behandlar arv.


Föreläsning 14


Föreläsningen fortsätter att diskutera abstrakta klasser, för att fortsätta med interface och uppräkningsbara typer (enum). Kapitel 7 och 8 i kurslitteraturen behandlar interface respektive enum.


Föreläsning 15


Föreläsningen presenterar den sista laborationsuppgiften och introducerar filer och klassen List. LINQ berörs som hastigast.


Föreläsning 16


Avslutande föreläsning som bl.a. som hastigast tar upp lite mer runt parametrar (ref, out, “named parameters”).

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU