Restredovisningar

Är du inte godkänd på kursens samtliga delmoment så är nedstående information viktig.

Laborationsuppgifter

Ett sista redovisningstillfälle för

  • campusstudenter 2014-11-13 8:15-12:00 i sal Ny106K, Ny107K och Ny108K
  • distansstudenter 2014-11-13 13:00-17:00 i handledningsrummet

Observera att  ”plussning” inte längre är möjlig att göra då kursen är slut.

Stegtest

Fredagen den 14 november 2014 kommer det att finnas omstegtester publicerade för dem så begär. Du måste alltså skicka ett mejl till kursledningen, 1dv402@lnu.se, och anmäla ditt intresse. Anmälan måste komma in senast den 13 november och innehålla användarnamn samt vilket/vilka stegtest som ska göras.