Sökväg till recept i FiledRecipes

Sökvägen i fältet _path i klassen RecipeRepository blir fel om inte arbetskatalogen för projektet sätts till “..\..\”.

Informationen om vilken arbetskatalog som ska användas lagras i filen FiledRecipes.csproj.user. Filen finns nu på GitHub (vilken den tidigare inte gjorde).

Redan klonat repositoriet? Du kan själv ställa in arbetskatalogen genom att:

  1. I fönstret Solution Explorer högerklicka på projektnamnet FiledRecipes.
  2. Välja Properties längst ner i menyn.
  3. Markera Debug den vänstra delen av fönstret.
  4. Skriv ..\..\ vid Workning directory.
  5. Spara inställningen genom att välja File – Save All.