Den sista laborationsuppgiften…

…är nu publicerad. Lycka till!