Min laborationsgrupp

Här anmäler du dig till en laborationsgrupp. Finns det inga platser kvar kommer grupperna att utökas vid behov.

OBS!

För att kunna registrera dig måste du vara autentiserad som deltagare.

Laborationsgrupper
  • Grupp A (WP13 campus) 6 platser kvar av 20
  • Grupp B (WP13 campus) 6 platser kvar av 20
  • Grupp C (UD13 campus) 4 platser kvar av 20
  • Grupp D (UD13 campus) 1 platser kvar av 20
  • Grupp E (distans) 12 platser kvar av 60

Vilken grupp ska jag välja?

I schemat hittar du motsvarande grupper, med samma namn, som nedan. Namnet på grupperna är de samma som i kursen Webbteknisk introduktion (1IK415), med skillnaden att här finns det bara en gemensam grupp för alla som läser kursen på distans.

Läser du kursen på campus se till att du väljer samma laborationsgrupp som i kursen Webbteknisk introduktion.

Läser du kursen på distans registrerar du dig i grupp E.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU