Grundkurs i programmering med C#

Kursen Inledande programmering med C# är en fristående kurs och programkurs för studenter vid programmen “Utvecklare av digitala tjänster” och ”Webbprogrammerare” vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans. Kursen behandlar grunderna i objektorienterad programmering där applikationer skrivs för konsolmiljön.

På denna webbplats hittar du all information kring kursen. Är du kursdeltagare bör du logga in för att få tillgång till gruppindelningar, forum, etc. när dessa tjänster finns att tillgå i samband med kursstart.

Är du här som besökare kan du följa med i kursen genom att följa materialet på denna webbplats. Föreläsningar publiceras i takt med att de genomförs på campus i Kalmar.

De senaste inläggen

Omstegtestet för det övergripande stegtestet är…

…öppet fredagen den 29 november 2013 8:15-23:59. Du har fyra timmar på dig att genomföra det.

OBS! Endast de som anmälde sig till det senast den 25 november kan göra det.

Väntar du på labbsvar?

Är du distans-student, och har redovisat restlabbar sedan någon vecka tillbaka, så kanske du undrar varför “svar dröjer”… Orsaken är en ny kurs som jag (Anne) startat upp innan denna C#-kurs avslutades. Den nya kursen har > 55 studenter, vilket medfört en tillfälligt hög arbetsbelastning, och jag ber därför om ditt överseende med dröjsmål på restlabbs-rättningen! Jag LOVAR att du får svar inom några dagar, men av nämnda skäl kommer de bli mer kortfattade än vanligt!
/Anne

Restredovisningar

Är du inte godkänd på kursens samtliga delmoment så är nedstående information viktig. Nästa möjlighet att redovisa är i samband med att kursen går nästa gång, d.v.s. VT14/HT14.

Laborationsuppgifter – Campus

Ett sista redovisningstillfälle är 2013-11-22 8:15-12:00 i sal Ny106K, Ny107K och Ny108K. Observera att  ”plussning” inte längre är möjlig att göra då kursen är slut.

OBS! Som campusstudent kan du även redovisa då Mats har laboration i kursen ASP.NET MVC. I mån av plats och tid kan du onsdagen den 20/11 och onsdagen den 27/11 mellan 8:15 och 12:00 redovisa laborationsuppgifter i Ny106K/Ny107K.

Laborationsuppgifter - Distans

Sista redovisningsdatum är 2012-11-22 12:00. Observera att ”plussning” inte längre är möjlig att göra då kursen är slut.

Stegtest

Fredagen den 29 november 2013 kommer det att finnas omstegtester publicerade för dem så begär. Du måste alltså skicka ett mejl till kursledningen, 1dv402@lnu.se, och anmäla ditt intresse. Anmälan måste komma in senast den 25 november och innehålla användarnamn samt vilket/vilka stegtest som ska göras.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU