Projektuppgifter

Deadlines 2020

Fyll i fomulär för inlämning av vision, https://forms.gle/37YZKHkm98vcigig8: Deadline Måndag 30/3 09:00
Vision i gitlab:Måndag 30/3 09:00

Dokumentation görs i GitLab wikin

Översikt

Nedan listas de moment som har en hård deadline för projektet. Allt material som framställs inom projektet skall versionshanteras och finnas i ditt respositorium på GitLab.

Följande moment genomförs varje iteration (vecka):

 • Handledarmöte: Ett kort möte i grupp där vi tillsammans kikar på era applikationer samt går igenom aktuell sprint backlog. Risker diskuteras och övriga problem tas upp. Se till att vara förberedd på att hålla en presentation i cirka fem minuter där du diskuterar ditt projekt och visar din applikation. Resten av gruppmedlemmarna kommer med konstruktiv feedback efter denna genomgång. Var fokuserad, tiden är knapp.
 • Leverans: Systemet skall levereras så realistiskt som möjligt d.v.s. publicerad på en publik webbserver eller till en riktig mobil enhet.
 • Test: Applikationens kod ska hela tiden testas via enhets- och integrationstester. Test suits och test cases dokumenteras och kopplas till din product backlog genom att kontinuerligt uppdatera din testspecfikation.
 • Individuell tidsrapportering: Innehållandes uppskattad och arbetad tid redovisas i din sprint backlog
 • Ny sprint backlog tas fram: En ny sprint tas fram där kommande veckas jobb planeras och tidsuppskattas. Varje sprint bör ligga kring 20 timmar.

Övriga obligatoriska moment är:

 • Projektet avslutas med en inlämning i form av projektrapport (post mortem) samt en inspelad presentation av ditt projekt.
 • Aktivt ansvarsfullt deltagande, vilket innebär att man engagerar sig i projektets alla delar, sköter sin tidsrapportering och arbetar ca 200 timmar i projektet.

Vecka 13 (Iteration -1, Kursuppstart)

Uppgifter

 • Kursintroduktion, se schema.
 • Du är medveten om processen och arbetsmomenten som skall genomföras. Gå igenom allt material på kursens webbplats.
 • Läs minst 3 gamla post mortems och fundera över vad de gjorde bra och dåligt, vilka erfarenheter tar du till dig?
 • Strukturea din dokumentation i GitLabs wiki, (Se exempel)
 • Visionen påbörjas (fokus på problem/bakgrund samt teknik) skrivs in i Wikin. Fyll i formulär för inlämning av vision. Denna vecka ska en beskrivning av ditt projekt och vilka tekniker du ska använda lämnas in. Du kommer annars att avregistreras.
 • Sprint backlog för denna veckans arbete läggs upp (eftersom du antagligen inte planerat arbetet blir detta mer som en tidsrapport).

Vecka 14 (Iteration 0, Inception)

Uppgifter

OBS! Inget handledarmöte denna vecka!

 • Visionen skall färdigställas (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system).
 • Product backlog påbörjas.
 • Implementationen påbörjas, kanske i form av prototyper. Undersök tekniker.
 • Börja utforma risklista. Vad kan bli problem? Vad kan bli svårt? Vilka risker måste vi elimenera först?
 • Sprint backlog för denna veckans arbete läggs upp i.
 • Skapa en sprint backlog för iteration 1 (alltså en plan för kommande veckan).
 • Tid för gruppens handledarmöte bestäms. (Ansv. kursledning)

Vecka 15 (Iteration 1, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Jobba vidare med att fylla på product backlog.
 • Försök jobba bort tidigare identifierade risker. Börja implementation kopplade till dessa.
 • Utforma en testplan i din testspecifikation, hur ska applikationen testas; testverktyg, testramverk o.s.v.
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (t.ex. hålla veckans sprint backlog uppdaterad med tider)
 • Ta fram ny sprint backlog för nästa vecka

Vecka 16 (Iteration 2, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Fortsatt implementation med fokus på applikationens arkitektur
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (ny sprint backlog, product backlog, testspecifikation...)

Vecka 17 (Iteration 3, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Implementation av arkitektur skall nu vara klar och inga stora tekniska risker skall återstå.
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (ny sprint backlog, product backlog, testspecifikation...)

Vecka 18 (Iteration 4, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog. Demonstrera att milstenen för elaboration är uppnådd; en implementerad, testad och levererad arkitektur.
 • Fortsatt implementation av funktioner (features) med tillhörande testkod.
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (ny sprint backlog, product backlog, testspecifikation...)

Vecka 19 (Iteration 5, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Fortsatt implementation av funktioner (features) med tillhörande testkod.
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (ny sprint backlog, product backlog, testspecifikation...)

Vecka 20 (Iteration 6, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Fortsatt implementation av funktioner (features) med tillhörande testkod.
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (ny sprint backlog, product backlog, testspecifikation...)

Vecka 21 (Iteration 7, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Fortsatt implementation av funktioner (features) med tillhörande testkod.
 • Kontinuerligt arbete med övrig dokumentation (ny sprint backlog, product backlog, testspecifikation...)
 • Påbörja QA (Quality assurance), det vill säga hårdtesta applikationen så att den verkligen fungerar som den ska enligt de krav/user stories om finns i din product backlog

Vecka 22 (Iteration 8, Transition)

Uppgifter

 • Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete; vision, implementation, sprint backlog.
 • Kontinuerligt arbete med att färdigställa dokumentation (ny sprint backlog, testspecifikation, slutrapport...)
 • Slutför QA (Quality assurance). Dokumentera eventuella buggar som hittas i detta läge och fixa dessa. Applikationen bör nu vara testad och i stort sett klar för leverans.

Vecka 23 (Avslut)

Uppgifter

 • Inget handledarmöte denna vecka!
 • Färdigställande av all dokumentation som ska lämnas in
 • Projektavslut och Projektrapport

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU