Post Mortem

Nu är det dags att sammanfatta projektet och ditt arbete. Slutrapporten blir en reflektion och tillbakablick på ditt arbete och din möjlighet att sammanfatta vad det är du har lärt dig i projektarbetet. Slutrapporten fungerar också som ett erfarenhetsdokument inför planering och genomförande av liknande projekt i framtiden. Innehållet i rapporten kan också ge förslag på nya idéer och vidareutveckling av applikationen. Slutrapporten blir slutpunkten på projektet.

Slutrapporten innehåller en hel del reflekterande frågeställningar som bör besvaras för att öka kunskapen om både misstag och positiva effekter som ni kan dra nytta av i kommande projekt.

Vad innehåller en slutrapport?

Rapporter kan skrivas på många olika sätt, med olika fokus och olika akademiskt djup. Den rapport du skall skriva i detta projekt är av “post mortem”-typ. Detta innebär att fokus i rapporten är att identifiera positiva och negativa erfarenheter av arbetet samt analysera hur dessa ska kunna upprepas respektive undvikas. Det vill säga det räcker inte med att säga “X” gick bra, utan du måste också reflektera och analysera kring varför “X” gick bra samt hur du ska kunna upprepa denna framgång.

Din rapport skall innehålla, delar inom parantes är frivilliga.

  • Titel på ditt projekt, författare och datum
  • Abstrakt: Förklara enkelt, kort och koncist vad din rapport handlar om, samt vilka slutsatser du har kommit fram till. Som läsare vill man kunna få en snabb blick för om rapporten är “något för mig”.
  • Inledning och bakgrund: Här beskriver du kort och sakligt slutprodukten och projekts syfte/mål, arbetssätt, genomförande/teknik och annat som kan vara av intresse att veta kring vad som gjorts och hur det gjorts i projektet. Viktigt är att hålla sig till fakta och inte blanda in egna åsikter. Tänk också på att läsaren av rapporten kan ha en väldigt annorlunda bakgrund och t.ex. inte ha någon vidare erfarenhet av mjukvaruutveckling samtidigt som du inte kan beskriva allt från grunden, referera därför gärna till allmänt tillgängliga källor. Här passar det också med en eller flera bilder som visar på viktiga delar i produkten.
  • Positiva erfarenheter: Här beskriver du vad du anser gått extra bra i ditt projekt samt din analys av varför det gick bra och hur du ska kunna upprepa denna framgång i framtida projekt.
  • Negativa erfarenheter: Här beskriver du vad du anser gått dåligt i ditt projekt samt din analys av varför det gick dåligt och hur du ska undvika detta i framtida projekt.
  • Sammanfattning: Här knyter du ihop din rapport och drar slutsatser av dina erfarenheter och lärdomar. Blicka framåt och se utvecklingspotential hos både dig själv och din produkt.

Missa inte att länka in slutrapporten från startsidan på din Wiki!

Post Mortems

Läs tidigare post mortems här

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU