Handledning

Grupphandledning

Handledning sker vecka 15 till 22 i de grupper ni har blivit tilldelade.

Om man inte kan gå på handledningen så någon i gruppen detta så vi slipper vänta i onödan. Det kan även finnas möjlighet att hoppa in på någon annan grupps handledning om man vill det. Man får missa max två handledningar men du bör sträva efter att vara med på samtliga. En skriftlig uppgift kommer att ges till de som missar flera handledningsmöten.

Instruktioner för grupphandledning

Campus

Grupprum Ma4052

Distans

Vi kör handledning via Slack. Håll koll i slack där länkar postas.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU