Formulär för begäran om uppskjuten slutinlämning

Då sannolikheten är förhållandevis stor att vissa kommer bli sjuka under prokektet och inte kunna färdigställa det på ett rimligt sätt inom kursens ordinarie tid så kan man begära en uppskjuten slutinlämning. Det kommer vara öppet för alla och det finns inget tvång att meddela detta (eller orsak) dock skulle det vara bra att veta ungefär hur många som kommer att nyttja detta så fyll gärna i formuläret: https://forms.gle/zJADPJxjjqH3jRvGA