Kursstart och övrig info

Välkommen till ett nytt kurstilfälle av 1dv430, i denna kurs får du chansen att fördjupa dina kunskaper och bygga en komplett applikation. Kursen är väldigt fri vilket ställer stora krav på dig som student vad gäller planering och disciplin i ditt arbete. Att arbeta effektivt med rätt sak kommer att vara A och O för ett så bra resultat som möjligt. Om du inte redan har börjat fundera på vad du ska göra så är det hög tid nu. Dvs börja knåpa på din vision.

Vi har kursintro: 23/3 10:15 helt distansbaserat, plattform för detta meddelas i slack.

Om du inte kan anäla dig till kursen på vanligt sätt så finns ett formulär att fylla i: https://forms.gle/vpqW2yKzu17geGZs9

Inblandade i kursen är:
Tobias Ohlsson, kursansvarig
Francis Palma, examinator, handledare
Martin Östlund, handledare
Daniel Toll, handledare
Adam Bergman, handledare, ammanuens

Baserat på era visioner så kommer ni att tilldelas en grupp och en handledare. Varje vecka kommer ni att ha ett möte i gruppen där var och en kort får berätta vad som har gjorts, vad man planerar att göra och vilka problem man har. Gemensamma problem kan sedan diskuteras och lämpliga lösningar föreslås.

Vi står ju inför en ganska ny situation i Sverige och världen iom Corona-virusets härjningar. Några hållpunkter för kursen:

1. Uppvisar du minsta symptom, stanna hemma och vila. Alla handledningar och moment i kursen hanteras på distans. Alla handlednig sköts på distans då det även är smidigare att t.ex. dela skärm etc. Vi kan då även avlasta lokalerna och rörelse av folk för att minska belastningen för de studenter som behöver vara på plats p.g.a. av olika skäl (t.ex. speciell utrustning)

2. Det är högst troligt att några kommer att bli sjuka under kursens gång. Beroende på hur allvarligt det blir så får man räkna med 14 dagars sjukdom då man inte ska arbeta. I denna kurs blir det ganska omöjligt att uppnå ett bra resultat med 2v frånvaro. Jag kommer därför erbjuda ett tillfälle för inlämning tre veckor efter kursens slut. Det kommer att komma ett formulär där man får ange att man vill nyttja detta (mest för att jag ska få lite koll på hur många det blir).

3. Det är troligt att även personalen kommer att bli sjuk under kursens gång, förhoppningen är att någon annan kan rycka in som handledare och hålla i handledningsmötet, dock kan det bli med kort varsel så man får vara beredd på att kanske flytta en mötestid.

4. Ingen ska känna sig tvingad att jobba eller komma till handledning etc. fast man är sjuk. Upplever du att det är så, så kontakta mig så ordnar vi det på bästa sätt.