Gruppindelning

Ni hittar nu gruppindelningen här.

Handledare är Anton Strand och Emil Larsson.

Salen som campusgruppen kommer att ha handledning i är Ma4052.