Föreläsning 1. Kursen

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Tid & plats

Se schema!

Distanssal: https://connect.sunet.se/spelprogrammering

Innehåll

 • Presentation kursledning
 • Registrering ladok
 • Kurshemsidan
 • Schema
 • Laborationer
  • Utvecklingsmiljö
  • Redovisa på Campus
  • Redovisa på Distans
  • Deadlines
  • Redovisning
 • Projekt
 • Föreläsningar

Inspelat material 2015

Kursintroduktion:

Model View transformationer

Inspelat material och resurser 2014

Inspelat material och resurser 2013

Del 1. Kursintro

Presentation av kursen och handledare
Översikt över laborationer och projekt

Del 2. Model View Transformationer


Inspelat material och resurser 2012

Del 1. Kursintro

Presentation av kursen och handledare
Översikt över laborationer och projekt

Del 2. Översikt

Val av språk
Model View Controller

Rendering startad, filerna kommer nedan när de är uppe

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU