Uppsamlingstillfälle 28 augusti

För dig som inte hann bli färdig med alla moment på kursen eller har fått en komplettering så är den 28 augusti som gäller.

Redovisningen går till på samma sätt som vid ordinarie tillfälle, dvs att du lägger upp din dokumentation på angivet ställe på din www-katalog. För redovisning/komplettering av slutuppgiften så ska du också spela in en presentation om det var så att du inte deltog vid presentationstillfället. Lägg upp länk till presentationen på redovisningssidan för slutuppgiften (och se till att du följer instruktionerna på kurssidan gällande innehåll och format – Ignite).

Vid redovisning/komplettering vid uppsamlingstillfälle så SKA du höra av dig till kursansvarigmartin.ostlund@lnu.se och anmäla att du vill redovisa en eller flera uppgifter – och om det handlar om en komplettering så ska du också beskriva vilka förändringar som du har gjort från tidigare redovisning.

Kommande uppsamlingstillfällen – det här är sista gången som kursen 1IK419 Gränssnittsutveckling går i befintlig form. Det kommer därför att sättas in extra uppsamlingstillfällen så att alla får tillfälle att avsluta kursen. Så det är inte sista chansen nu i Augusti, men det är ändå en stark uppmaning att försöka bli färdig till detta tillfälle. Nästkommande tillfällen efter det är vid terminsslut VT2016 och igen i slutet av augusti 2016.