Kursen Gränssnittsutveckling – användarvänlighet och tillgänglighet vid Linnéuniversitetet

För att skapa effektiva, attraktiva och användbara användargränssnitt gäller det att få flera pusselbitar att falla på plats. Gränssnittet behöver vara anpassat till sin målgrupp och det behöver vara utformat så att det är lätt att förstå och lätt att använda. Dessutom ska gränssnittet utföra en uppgift som är meningsfull för dess användare, t ex att informera användaren på ett effektivt och/eller underhållande sätt eller utföra någon nyttig tjänst. Sist, men inte minst, bör det också vara estetiskt tilltalande.
I den här kursen får du lära dig att hantera de verktyg man använder för att skapa grafisk material. Vidare får du lära dig att anpassa design, layout och funktion till den tänkta målgruppen och du får lära dig tekniker för hur man gör för att skapa ett användargränssnitt som är användbart på riktigt, dvs fyller ett syfte för sin målgrupp och som tar hänsyn till den mänskliga användarens förutsättningar och begränsningar.

OBS! För uppdateringar, diskussioner och meddelanden används gruppen och kursforumet, så se till att hålla kolla på det som skickas ut där genom att bevaka händelser i gruppen (inställningar för bevakning och notifikationer gör man genom att klicka på Direktbevakning).

Aktuell kurssida gäller för kurstillfället VT-15. För fjolårets version se här: https://coursepress.lnu.se/kurs/granssnittsutveckling-anvandarvanlighet-och-tillganglighet-vt14/

De senaste inläggen

Uppsamlingstillfälle 28 augusti

För dig som inte hann bli färdig med alla moment på kursen eller har fått en komplettering så är den 28 augusti som gäller.

Redovisningen går till på samma sätt som vid ordinarie tillfälle, dvs att du lägger upp din dokumentation på angivet ställe på din www-katalog. För redovisning/komplettering av slutuppgiften så ska du också spela in en presentation om det var så att du inte deltog vid presentationstillfället. Lägg upp länk till presentationen på redovisningssidan för slutuppgiften (och se till att du följer instruktionerna på kurssidan gällande innehåll och format – Ignite).

Vid redovisning/komplettering vid uppsamlingstillfälle så SKA du höra av dig till kursansvarigmartin.ostlund@lnu.se och anmäla att du vill redovisa en eller flera uppgifter – och om det handlar om en komplettering så ska du också beskriva vilka förändringar som du har gjort från tidigare redovisning.

Kommande uppsamlingstillfällen – det här är sista gången som kursen 1IK419 Gränssnittsutveckling går i befintlig form. Det kommer därför att sättas in extra uppsamlingstillfällen så att alla får tillfälle att avsluta kursen. Så det är inte sista chansen nu i Augusti, men det är ändå en stark uppmaning att försöka bli färdig till detta tillfälle. Nästkommande tillfällen efter det är vid terminsslut VT2016 och igen i slutet av augusti 2016.

Mina resultat uppdaterat

Nu har vi kollat igenom de sista detaljerna med workshopdokumentation och annat och uppgifterna under Mina resultat på kurssidan är uppdaterad. Det är några av er som saknar någon del – och ni har också fått mejl som beskriver vad som saknas.

Resultaten skickas in för registrering idag och det tar sedan en dag eller två innan resultaten dyker upp i Ladok.

Slutuppgifter färdigrättade

Slutuppgifterna (uppgift 5) är nu genomgångna. Betyg och bedömningskommentar hittar ni på Uppgift 5 – Slutuppgift.

Det är fortfarande några detaljer kvar att kolla av kring workshopdokumentation och några andra smådetaljer så därför väntar vi med att uppdatera uppgifterna under Mina resultat och att rapportera in resultat, men vi ville lägga ut resultatet för slutuppgiften utan dröjsmål. Uppdatering av Mina resultat och inrapportering av resultat sker sedan imorgon (torsdagen den 25 juni). Vid frågor/kommentarer kring bedömning och betygsättning kan ni kontakta mig på martin.ostlund@lnu.se så vidarebefordrar jag till rättande lärare (David eller Jenny).

Inskickning av presentationsfiler

På onsdag (campus) och torsdag (distans) är det dags för de gemensamma projektpresentationerna för gränssnittskursen och mjukvaruutvecklingskursen. Se till att ni följer instruktionerna på sidan med Instruktioner för projektpresentation. Glöm inte bort att presentationerna ska skickas in till 1DV430@lnu.se senast klockan 12:00 dagen innan presentationen – alltså på tisdag klockan 12:00 för er på campus och på onsdag klockan 12:00 för er på distans.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU