Redovisning 9/1

Redovisning

För er på plats
Ni redovisar på skärm (ni tar själva med ert material för skärm – se till att det är lättillgängligt och går fort att ta fram). Ni får max 5 minuter för att presentera ert material och vi vill att ni kortfattat då beskriver varför det ser ut som det gör. Gå genom samtliga delar hur ni anpassat layout, typografi och bildval för att korrelera. Tänk på att vara kärnfull och tydlig!

För er på distans
Vi kör redovisningen genom Adobe Connect då vi kan prata med varandra och dela skärm. Se till att vara tillgänglig.
Alternativ 1: Skicka 1x .pdf på er t material senast kl. 08.00 på redovisningsdagen så ska vi förbereda dessa för visning på vår skärm.
Alternativ 2: Ni delar skärm och visar presenterar från er egen dator via skype.
Samma tid gäller för er att ni får max 5 minuter för att presentera ert material.

Vill ni byta tid så måste ni byta med en person i den andra gruppen, vi har alltså inte möjlighet att bara flytta över, utan vi måste hålla antalet personer/grupp pga tight tidsschema. Vill man sedan sitta med i den andra gruppen för att titta och lyssna är det såklart helt ok. Vi sköter inga gruppbyten utan det får ni lösa sinsemellan.

Kan man av någon anledning inte närvara på redovisningen – var god maila mig inom kort.

Kontakta mig om jag glömt någon eller om någon i listan är/inte är på distans som jag inte noterat.

Redovisningarna sker i ordning enligt lista nedan:

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU