Projektöversikt

Projektuppgift

Du ska göra en tidskrift med temat »resa«. Temat är fritt för tolkning – det kan vara allt från en charterresetidning, till en resa ut i rymden, en resa i tiden eller en inre resa. Du ska att anpassa din form efter en tänkt målgrupp, yttersta fokus ligger på layout och era inhämtade kunskaper i typografi, InDesign och komposition.

Vi vill att du redovisar

  • Tidskriftens budskap & målgrupp
  • 2 x presentationssidor med översikt av processen (skisser, moodboards osv)
  • 1 x omslag (fram och baksida)
  • 3 x uppslag

Vi vill att du lämnar in

  • Din layout som .pdf

En projektbeskrivning på max 2x A4 sidor, där du besvarar följande frågor:

  1. Vad är det för tidskrift och för vem?
  2. Beskriv kortfattat hur du tagit dig an ditt projekt från research till resultat.
  3. Hur har du anpassat tidskriftens form efter målgruppen?
  4. Vilka metoder har du utgått ifrån i komposition?
  5. Hur har du arbetat med för typografi för att uppnå läsbarhet?

 Projektbeskrivningen mailas in tillsammans med ditt magasin senast fredag 12/1, lägg samman allting i en gemensam pdf och döp er fil namn_namnsson.pdf

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU