Projektbok

Skicka projektboken som en samlad pdf senast fredagen den 13/1, namnge er fil namn_namnsson.pdf

Frågor att utgå ifrån i er projektbok

För slutuppgiften besvara följande frågor i projektbok – förankra dina argument och dina visuella val i litteraturen:

  1. Vad är det för tidskrift och för vem?
  2. Beskriv kortfattat hur du tagit dig an ditt projekt från research till resultat.
  3. Hur har du anpassat tidskriftens form efter målgruppen?
  4. Vilka metoder har du utgått ifrån i komposition?
  5. Hur har du arbetat med för typografi för att uppnå läsbarhet?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU