Om kursen

Kursöversikt

Kursen Grafisk Design 1DI101 startar tisdag den 31/10 klockan 09.15 i sal NY110 samt via distans i connectrummet https://connect.sunet.se/for1di101/. Kursen löper sedan under tio veckors tid med avslut vecka 03 i och med projektredovisningar. Under kursens första sex veckor kommer att ni ha föreläsningar kring följande områden:

  • Typografi
  • Bildanalys
  • Perception
  • Grafisk design

Kursens sista veckor förläggs till ett projektarbete där samtliga ovanstående delar vävs ihop till en enhetlig uppgift där ni både får visa på praktiskt färdighet samt muntlig presentation av era resultat.

Allt material i kursen kommer att publiceras på kursens webbplats, https://coursepress.lnu.se/kurs/grafisk-design/. På webbplatsen hittar ni redan nu viktig information såsom kontaktuppgifter till mig, Tove samt Lina, länkar till connectrum, schema samt kurslitteratur. Tänk på att redan nu se till att kursregistrera er på ladok på web, lpw.lnu.se samt införskaffa kurslitteraturen!

Kursledning

Vi som kommer att vara involverade i kursen är Tove Martens och Lina Hultberg samt Morgan Rydbrink. Nedan följer en kort presentation av oss samt vid huvuduppgifter i kursen.

Tove Martens

Creative Director och delägare på den multidisciplinära grafiska designstudion HULTBERGMARTENS. Jag kommer att hålla i samtliga föreläsningar med tillhörande uppgifter samt projektuppgiften i kursen. Kontakta mig vid behov på mail: student@hultbergmartens.se märk alltid ämnesraden med 1DI101.

Lina Hultberg

Art Director och delägare på den multidisciplinära grafiska designstudion HULTBERGMARTENS.

Morgan Rydbrink

Ni känner mig troligen sedan tidigare då jag både haft er i kursen samt är er programansvarige. I just denna kurs kommer jag dock att vara involverade i begränsad form då jag främst kommer att finnas som stöd för Tove och Lina gällande utläggning av information på kursens webbplats samt hjälpa till med tekniken vid varje föreläsning.

Vi ser  fram emot de kommande elva veckorna tillsammans med er!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU