Handledning 3 – 2/1

Denna handledning sker 2 och 2, ni presenterar kortfattat ert material för en vän som tittar på det och under dagen återkommer med skriftlig feedback utifrån följande parametrar:

  • Är bildurvalet lämpligt – varför/varför inte? Har man fått bra dynamik mellan bilderna – varför/varför inte? Om inte – hur kan man få mer dynamik i bildurvalet, tänk på format, utsnitt, perspektiv osv. Ser man att de hör ihop – varför/varför inte? Om inte – kan man förstärka samhörigheten på något sätt?
  • Typografi – Har man arbetat med lämpliga typsnitt  - varför/varför inte? Hur ser typografin ut, vad kan man förbättra (titta på typsnitt, typstorlek, radlängd, med mera)?
  • Komposition – Är kompositionen bra – varför/varför inte? Håller uttrycket ihop genom sidorna och uppslagen?
  • Vad är projektets största styrka respektive svaghet?
  • Övrig input! Våga formulera vad ni ser och vad som kan utvecklas!
    Utgå från föreläsningarna och referera till litteraturen när ni formulerar er kritik.

Den skriftliga feedbacken ska in i bådas projektbeskrivning.

Paren ser ut såhär:

Anna Colliander - Ronja Fält
Lisa Strandberg - Zoran Lukic
Daniel Iacoban - Abdulkader Hallak
Karolina Pronckute - Anna Eriksson
Fanny Reslow - Alexandra Törmänen
Eric Gyllander - Mikko Sillanpää
Annika Olsen - Lars-Peter Mikael Ungell
Alicia Collin - Richard Blomberg
Saman Alkaptan - Nicklas Wei
Wilmer Ahlgren - Marcus Ahlstrand - Henrik Johansson

 

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU