Inför handledning 2

Nu finns nya tider uppe inför nästa veckas handledning. Har flyttat några så att vi förhoppningsvis har ett jämnare flöde av folk i varje grupp. Så kolla efter ditt namn och tid, så ses vi då. Det bästa är om samtliga oavsett om ni är på distans eller inte – mailar sitt arbete till mig som .pdf.

Notera att uppgiften är att ta fram 1x omslag samt 3x uppslag, det motsvarar alltså sammanlagt 8 sidor.