OBS – föreläsning 21/11

Information till er på plats. Vi kommer vara i sal NY109K. Det är dock inte säkert att InDesign finns och fungerar på datorerna i denna sal, så ta för säkerhets skull med egen dator med ett fungerande InDesign.