Kursen Grafisk design (HT15) vid Linnéuniversitetet

Kursen Grafisk Design ingår som obligatorisk kurs under andra året vid utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Målet med kursen är att studenten skall få en god förståelse för hur man skapar och tolkar bild för digitalt och analogt bruk. Studenten skall även kunna använda sig av designprocessen för att presentera bild och text via webblösningar, datorprogram samt för tryck. Fokus ligger på bildbehandling utifrån ett professionellt perspektiv med fokus på bildanalys och förståelse. Kursen består av följande två delkurser:

  • Teori: Detta delmoment ger grundläggande förståelse och färdighet inom områdena typografi, bildanalys, perception samt grafisk design
  • Projektarbetet: Kursen avslutas med ett projektarbete där samtliga delar i första delkursen vävs ihop. Projektet arbetet syftar till att låta studenten visa upp färdighet i att skapa grafiskt material samt kunna presentera detta för en presumptiv publik i professionellt syfte

De senaste inläggen

Betyg och kompletteringar

Inom kort kommer ni kunna se era betyg, för er som ska komplettera så kommer ni att få mail med vad vi saknar och sedan är det bara att skicka in det till nästa uppsamlingstillfälle som är 17/2.

Projektbok

I projektboken lägger ni in era uppgifter ni har gjort samt slutuppgiften och frågorna att utgå ifrån när ni skriver om den hittar ni nu under “Projektbok”.

Handledning i NY111K

Handledningen idag 13/12 är förlagd i NY111K för er på plats.

Handledning i NY110K

Handledningen idag 6/12 är förlag i NY110 för er på plats.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU