Kursen Grafisk design vid Linnéuniversitetet

Kursen Grafisk Design ingår som obligatorisk kurs under andra året vid utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Målet med kursen är att studenten skall få en god förståelse för hur man skapar och tolkar bild för digitalt och analogt bruk. Studenten skall även kunna använda sig av designprocessen för att presentera bild och text via webblösningar, datorprogram samt för tryck. Fokus ligger på bildbehandling utifrån ett professionellt perspektiv med fokus på bildanalys och förståelse. Kursen består av följande två delkurser:

  • Teori: Detta delmoment ger grundläggande förståelse och färdighet inom områdena typografi, bildanalys, perception samt grafisk design
  • Projektarbetet: Kursen avslutas med ett projektarbete där samtliga delar i första delkursen vävs ihop. Projektet arbetet syftar till att låta studenten visa upp färdighet i att skapa grafiskt material samt kunna presentera detta för en presumptiv publik i professionellt syfte

De senaste inläggen

Inför handledning 3 och redovisning

Nu finns paren listade, ta kontakt snarast och bestäm när det passar er att skicka över material och återkomma med feedback. Kom ihåg att planera in så att ni hinner revidera ert material efter feedback. Är det någon i paren som inte återkommer och du står utan vän och feedback, ta då kontakt med nästa person i listan.

Körlistan för redovisningen är också klar och ligger under “Redovisning 9/1″ där är också anvisningar för redovisningen, läs dem noga och är något oklart så maila mig.

Lycka till så ses vi på redovisningen 9 januari!

Inför handledning 2

Nu finns nya tider uppe inför nästa veckas handledning. Har flyttat några så att vi förhoppningsvis har ett jämnare flöde av folk i varje grupp. Så kolla efter ditt namn och tid, så ses vi då. Det bästa är om samtliga oavsett om ni är på distans eller inte – mailar sitt arbete till mig som .pdf.

Notera att uppgiften är att ta fram 1x omslag samt 3x uppslag, det motsvarar alltså sammanlagt 8 sidor.

Inför handledning

Information och grupper inför handledningen hittar ni i menyn under “Handledning 1 – 12/12″ – ni måste vara inloggade på er coursepress för att kunna se all info + grupper. Maila mig om ni inte ser er själva i listan så löser vi det.

Föreläsning – tidsskriftsdesign

Denna föreläsning finns nu tillgänglig till vänster och kompletteras med en renderad version under eftermiddagen.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU