Slutseminarium

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Inför slutseminariet

Vid slutseminariet får endast de uppsatser som bedöms som godkända, med maximalt 1-3 dagars komplettering, presenteras. Detta innebär att vi kommer göra en bedömning av samtliga uppsatser innan schemat för slutseminariet sätts. Schema för slutseminariet sätts på eftermiddagen fredagen den 25:e maj. Detta för att opponenter, läraropponenter samt examinator skall ha tid på sig att läsa igenom och förbereda sig inför presentationerna som genomförs onsdagen och torsdagen veckan efter.

Bedömningen av respektive uppsats görs av din handledare. Denna bedömer då huruvida uppsatsen är av sådan kvalitet att den kan anses vara godkänd och få presenteras veckan efter. Handledaren skall ha uppsatsen tillhanda senast onsdagen den 23:e maj klockan 12:00 för att kunna ha tillräckligt med tid för att göra en mer noggrann bedömning. Handledaren meddelar sedan mig, Morgan, senast fredagen den 25:e klockan 12:00 huruvida uppsatsen är godkänd för att gå upp eller inte.

Skulle det vara så att uppsatsen inte bedöms som godkänd/färdig så kommer ytterligare tillfällen för presentation att finnas under höstterminen, vanligtvis under oktober månad.

Slutseminarium

Den 30/5 samt 31/5 genomför ni redovisning av era examensarbeten på plats här i Kalmar, eller på distans om du är distansstudent. Den sal och tid som just du skall redovisa framgår av presentationsschemat nedan. Under er presentation har ni 20 minuter till ert förfogande för att redovisa ert arbete. Därefter följer 10 minuters opponering av handledare, opponenter, läraropponent och examinator. Efter er redovisning kommer ni att få skriftliga instruktioner för eventuella kompletteringar via mail från examinator.

Redovisningen av era examensarbete samt opponering följer samma form som i kursen Projektarbete med vetenskapsteori som ni läste innan examensarbetet, men med mindre tid till ert förfogande. Det är således viktigt att ni är kärnfulla och fokuserade under er presentation och förbereder denna väl. Föreslagsvis bör ni även förbereda ert presentationsmaterial och ta hjälp av powerpoint eller andra grafiska hjälpmedel för att förevisa ert arbete. Huvudfokus under er presentation bör ligga på presentation av forskningsområde och forskningsfråga, eventuell fallstudie samt huruvida ni besvarat er forskningsfråga.

Närvaro vid presentationen är obligatoriskt. Utöver detta är det även obligatoriskt att delta som opponent samt vara med vid ytterligare ett arbete. Det är således sammanlagt tre arbeten som ni är med vid presentationen av.

Presentationsschema

Nedan hittar du presentationsschemat.

Skulle ni se några felaktigheter i nedanstående schema så bör ni kontakta mig, Morgan, snarast.

Ser fram emot era presentationer!

Forskningsrapporter

Regeldokument och bedömningskriterier

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU