Resultat- och diskussionsseminarium

Onsdagen den 9/5 genomförs kursens tredje seminarium kring resultat och diskussion. Dessa genomförs, precis som seminariet kring era forskningsrapporter (så långt ni kommit), i två sessioner parallellt där jag, Morgan och Päivi agerar moderatorer för respektive session. Varje session är indelad i fyra seminarier om en timme vardera där tre studentarbeten ingår i varje. Du finner just ditt pass nedan. Resterande handledare i kursen kommer att delta där så är möjligt.

Tisdagen den 8/5 klockan 1200 skall du ha skickat din rapport till mig, Päivi samt din handledare. Jag kommer sedan att publicera dessa nedan.

Under seminarietiden har varje student 20 minuter till sitt förfogande, inklusive kommentarer och diskussioner. Fokus för varje presentation ligger på dels att ni presenterar resultatet från er empiriska datainsamling samt hur ni resonerar kring syfte, forskningsfråga samt diskussion i er rapport.

  • En generell presentation av den data du fått fram. Vad säger din data?
  • Hur ser du på ditt syfte och din forskningsfråga i ljuset av denna data?
  • Vad för sorts svar kommer du att få fram och hur kommer du att kunna koppla detta till din teori?

Vid det tillfälle som seminariet genomförs så förväntas du vara klar med din datainsamling och skrivandet av resultat  samt påbörjat arbetet med din diskussion.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU