Om kursen

Kursen är den sista kurs som ni kommer att genomföra under er utbildningstid hos oss vid programmet Interaktionsdesigner. Under året som varit har vi vid några tillfällen haft informationsmöten för att förbereda er inför starten av denna. Samtliga av er som läser kurser har även läst föregående kurs, Projektarbete med vetenskapsteori. Efter genomförandet av denna kurs så bör ni också ha en bra bild av vad som krävs av er, både praktiskt men även teoretiskt, för att kunna genomföra ert examensarbete. Målet med kursen är att ni skall applicera de kunskaper ni hittills tilldragit er under utbildningens gång i ett examensarbete som ni själva väljer, ofta i samråd med mig, Morgan, som programansvarig.

Under våren kommer ni att välja, eller bli tilldelade, en handledare. Denna person kommer att vara er främst kontakt vid universitetet under tiden som ni bedriver ert examensarbete. I samråd med er handledare bestämmer ni tider för handledning och ni väljer själva när och på vilket sätt ni behöver handledning. Det är således ett starkt fokus på självständigt arbete genom hela examensarbetet. Det kan också vara värt att notera att varje handledare har 25 timmar per examensarbete. Dessa timmar inkluderar även läsning av era examensarbeten, medverkan vid mittseminarier och slutseminarier samt examination av ytterligare ett examensarbete. Ungefär 10 timmar av dessa räknas vara för kontinuerlig handledning med dig som student. Det är således viktigt att ni noga tänker igenom när ni behöver handledning och att ni använder denna tid fullt ut.

Examensarbetet startar måndagen den 19:e mars. Då genomförs en kursintroduktion klockan 09.15 i sal NY110. Troligen är ni redan då på det klara med vad ni kommer att göra i ert kommande examensarbete och fokus under denna kursintroduktion är att lägga upp förutsättningarna för ert genomförande. Under detta pass går vi igenom vilka obligatoriska delar som ingår i kursen samt vilka praktiska moment som ingår. Nedan följer även en kort översikt över detta.

Genomförande

Nedan hittar du en kort översikt över de praktiska moment som ingår i kursen:

  • Kursintroduktion måndag 19:e mars. Vid detta tillfälle går vi översiktligt igenom hur och vad som kommer hända under de kommande elva veckorna.
  • Kursregistrering: Du bör redan tidigare har registrerat dig på kursen.
  • Under första veckan bör du skriva din forskningsplan och gå igenom denna med din handledare. När du är klar med din forskningsplan så ger din handledare dig sitt godkännande för att fortsätta
  • Seminarium forskningsplan: Onsdagen den 28/3 genomförs ett forskningsplansseminarium där du presenterar din forskningsplan och ditt tänkta kommande arbete.
  • Teori- och metodseminarium. Tisdagen den 24/4 genomförs ett teori- och metodseminarium. Vid detta tillfälle genomförs en presentation av ditt arbete inför övriga handledare och kursdeltagare. Till detta arbete bör du minst vara klar med din teori samt ha en klar bild över hur denna skall operationaliseras i ditt övriga arbete.
  • Resultat- och diskussionsseminarium: Onsdagen den 9/5 genomförs ett resultat- och diskussionsseminarium. Vid detta tillfälle presenterar du ditt resultat samt hur du planerat att skriva din diskussion. Vid detta steg skall teori, metod och resultatkapitel vara klara.
  • Slutseminarium. Onsdag och torsdag den 31/5 samt 31/5. Vid detta tillfälle kommer ni att presentera era examensarbeten. Detta genomförs på plats i Kalmar eller distans. Det rekommenderas starkt att vara på plats även som distansstudent då detta har klara fördelar vad gäller diskussion kring eventuell revidering/komplettering av rapport. I samband med er presentation så kommer opponering att genomföras. Det är obligatoriskt att närvara vid sin egen redovisning samt opponera på en kurskamrats arbete. Utöver detta skall du även vara med på ytterligare en presentation. Detta innebär att du sammanlagt kommer att vara med på tre redovisningar, inklusive din egen.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU