Kursledning

Nedanstående personal är inblandade i kursen. Genom att klicka på namnet så kommer ni till personalsök med kontaktuppgifter.

Kursansvarig

Kursansvarige är ansvarig för planering, allmän information kring kursen samt utvärdering av kursen.

Morgan Rydbrink

Handledare

Handledare sätts genom studentens eget val eller via tilldelning.

My Zetterholm: Handleder Selma Kohnic och Julia Sjöberg, Emilia Drake av Hagelsrum, Märta Davidsson och Kim Minkinnen samt Emma Pettersson och Johanna Karlsson.

Jeff Winter: Handleder Ara Margsoyan, Camilla Bengtsson och Caroline Englund, David Do och Daniel Olsson samt Anna Eriksson

Peter Adiels: Handleder Philip Lin samt Alexander Gottfridsson

Dan Lehn: Jessica Frithiof och Josefine Liljeblad, Jenny Lindström samt Mikko Sillanpää

Jenny Lundberg: Handleder Louise Zackrisson och Frida Hellström, Maria Junevik, Aslogan Rugira och Abdulkader Hallak samt Paulina Eule

Examinator

Päivi Jokela

Administrativ personal

Administrativ personal hjälper till med att registrera ert examensarbete i LADOK samt godkännande av examensarbeten efter att dessa är godkända och upplagda i DIVA.

Catrine Bramhag

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU