Presentationsschema

Nu finns presentationsschemat upplagt till vänster under “Slutseminarium”.

Under förmiddagen, fredag, kommer jag löpande att lägga ut era upppsatser som jag fått in. Runt 1200 kommer jag även att publicera nästa veckas redovisningsschema.

Morgan