Kursen Examensarbete inom informatik, interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet

Kursen Examensarbete inom informatik, interaktionsdesign, är sista kursen som ges inom utbildningsprogrammet interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Kursen går under utbildningens sista elva veckor och genomförs på helfart. Under dessa elva veckor genomför studenten enskild eller i grupp sitt examensarbete i samråd med sin tilldelade handledare. Målet med kursen är att studenten skall kunna:

 • Formulera relevanta forskningsfrågor utifrån praktiska problem
 • Visa på att hon/han kan genomföra god litteratursökning utifrån aktuell forskning och operationalisera denna i sitt arbete
 • Genomföra och ha god förståelse för empiriska studier
 • Presentera sitt arbete i en skriftlig rapport samt muntligen framställa detta
 • Genomföra en kritisk bedömning av sitt eget och andras arbeten utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Vanliga aktiviteter under kursens gång är:

 • Framtagande av forskningsområde samt tillhörande forskningsproblem
 • Litteratursökning och bearbetning av denna
 • Datainsamling, analys och utvärdering
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentation och redogörelse
 • Muntlig opponering

De senaste inläggen

Presentationsschema

Nu finns presentationsschemat upplagt till vänster under “Slutseminarium”.

Under förmiddagen, fredag, kommer jag löpande att lägga ut era upppsatser som jag fått in. Runt 1200 kommer jag även att publicera nästa veckas redovisningsschema.

Morgan

Seminarium teori och metod

Nu finns tider samt deltagarlista upplagt till vänster.

Morgan

Seminarium forskningsplan

Nu finns tider och gruppindelning utlagt till vänster.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU