Kursen Effektiviserad drift av datorsystem (HT12) vid Linnéuniversitetet

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för administration och underhåll av nätverk och servrar med fokus på drift, statuskontroll och styrning av nätverksenheter och servrar. Kursen innefattar även installation och konfigurering av tillhörande övervakningsverktyg.

Genom dessa kunskaper förväntas studenten, efter genomgången kurs, sjävständigt kunna redogöra för vilka faktorer som påverkar vid administration och övervakning av dator/nätverkssystem, dess säkerhetsaspekter samt analysera miljöer för att effektivisera och säkerställa driften av datorsystem.

De senaste inläggen

Tentamensåterlämning

Tentamensåterlämning sker imorgon fredag 2013-01-25 kl. 14.15 i sal Ny105k.

Gästföreläsning

Information om kursens gästföreläsning ligger ute.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU