Resultat hemtentamen

Vi har nu examinerat samtliga hemtentamen och kommer under dagen att lägga en sista hand på dessa. Under morgondagen kommer jag att gå ut med era individuella resultat via e-post. På måndag kommer jag att rapportera in era resultat i kursen.

Morgan