Kursen Design och konceptvisualisering vid Linnéuniversitetet

Kursen Design och konceptvisaulisering, 1IK418, är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Kursen ges både på campus och distans under första året och är obligatorisk för samtliga studenter vid programmet. Under kursens gång vävs föreläsningar med praktiska uppgifter och diskussionsseminarier och avslutas med en fördjupning i form av en hemtentamen/individuell projektuppgift där den kunskap som erhållits under kursens gång sätts på prov. Kursen består av följande byggstenar:

  • Föreläsningar med tillhörande laborationer och övningar kring kommunikation mellan människor och teknik, utanför och på skärm
  • Föreläsningar med tillhörande laborationer kring bearbetning och kommunikation genom grafisk framställan
  • Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring arbete med workshop och participatory design
  • Hemtentamen/individuellt projektarbete där samtliga ovanstående tre delar vävs samman med fokus på att redogöra för och skapa grafiska gränssnitt utifrån hur vi som människor tar in och tolkar information

De senaste inläggen

Veckans schema

Under förra veckan lades det nya schemat ut för de tre kommande veckorna gällande momentet som berör Patricipatory design. Detta finns på schemat samt utlagt under ”Participatory design” på kurshemsidan. Dock är det några av er som blivit förvirrade då det på schemat fortfarande står ”Grafisk visualisering” som titel snarare än Participatory design I, II och III. Vi försöker åtgärda detta så fort som möjligt så att det blir tydligare. Ser även att det är några andra missar som vi skall åtgärda under dagen.

Viktigast nu är att dagens föreläsning genomförs idag, tisdag, klockan 0915-1100 i sal NY111 samt via Zoom. Länk till Mexhids Zoom-rum finns på kurshemsidan: https://coursepress.lnu.se/kurs/design-och-konceptvisualisering/participatory-design-i/.

Morgan och Mexhid

Information inför kursmomentet kring Participatory design

Nu finns tentativ information inför dessa veckors delar utlagt till vänster. Det som tillkommer är att datum och sal läggs in i schemat och kommer även att uppdateras på kurshemsidan när så är gjort.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU