Kursen Design och konceptvisualisering vid Linnéuniversitetet

Kursen Design och konceptvisaulisering, 1IK418, är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet. Kursen ges både på campus och distans under första året och är obligatorisk för samtliga studenter vid programmet. Under kursens gång vävs föreläsningar med praktiska uppgifter och diskussionsseminarier och avslutas med en fördjupning i form av en hemtentamen/individuell projektuppgift där den kunskap som erhållits under kursens gång sätts på prov. Kursen består av följande byggstenar:

  • Föreläsningar med tillhörande laborationer och övningar kring kommunikation mellan människor och teknik, utanför och på skärm
  • Föreläsningar med tillhörande laborationer kring bearbetning och kommunikation genom grafisk framställan
  • Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring arbete med workshop och participatory design
  • Hemtentamen/individuellt projektarbete där samtliga ovanstående tre delar vävs samman med fokus på att redogöra för och skapa grafiska gränssnitt utifrån hur vi som människor tar in och tolkar information

De senaste inläggen

Omtentamen

Nu finns omtentamen tillgänglig till vänster.

Morgan

Omtentamen

Omtentamen kommer att publiceras på denna webbplats måndagen den 20:e augusti klockan 1200.

Morgan

Resultat hemtentamen

Vi har nu examinerat samtliga hemtentamen och kommer under dagen att lägga en sista hand på dessa. Under morgondagen kommer jag att gå ut med era individuella resultat via e-post. På måndag kommer jag att rapportera in era resultat i kursen.

Morgan

Hemtentamen

Nu finns hemtentamen med tillhörande introduktion inlagd till vänster under “Hemtentamen”.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU