Preliminär planering

Acronyms use:
IaC book stands for “Infrastructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud Age”
CSA book stands for “The Practice of Cloud System Administration”

Week To do
w35 (course week 1)
 • Course introduction – 31/8, 10:15
w36 (course week 2)
 • Tutoring
 • Peer-instruction
 • DevOps Practices: Presentation and Discussion Chap. 8 CSA book (group 6 )
 • IaC foundations: Presentation and Discussion Chap. 1 IaC book (group 2)
 • IaC foundations: Presentation and Discussion Chap. 2 IaC book (group 3)
 • IaC foundations: Presentation and Discussion Chap. 3 IaC book (group 4)
 • IaC foundations: Presentation and Discussion Chap. 4 IaC book (group 5)
 • State of DevOps Practices. Puppet study
w37 (course week 3)
 • Tutoring
 • Peer-instruction
 • Automation and Tools: Presentation and Discussion Chap. 12 CSA book (group 7)
 • Infrastructure stacks: Presentation and Discussion Chap. 5 IaC book (group 2)
 • Handling servers and platforms: Presentation and Discussion Chap. 10 IaC book (group 3)
 • Handling servers and platforms: Presentation and Discussion Chap. 11 IaC book (group 4)
 • Handling servers and platforms: Presentation and Discussion Chap. 12 IaC book (group 6)
 • Handling servers and platforms: Presentation and Discussion Chap. 13 IaC book (group 5)
w38 (course week 4)
 • Patterns and practices: Presentation and Discussion Chap. 6 IaC book (group 4)
 • Patterns and practices: Presentation and Discussion Chap. 7 IaC book. From page 99. (group 4)
 • Infrastructure design: Presentation and Discussion Chap. 15 IaC book (group 2)
 • Infrastructure design: Presentation and Discussion Chap. 16 IaC book (group 7)
 • Infrastructure design: Presentation and Discussion Chap. 17 IaC book (group 6)
 • Infrastructure delivery: Presentation and Discussion Chap. 18 IaC book (only first 5 pages) (group 3)
 • Changing Infrastructure: Presentation and Discussion Chap. 21 IaC book (group 3)
 • Practices: Presentation and Discussion Git strategies , Git Feature Branch (group 5)
w39 (course week 5)
w40-w43 (course week 6-9)
w44 (course week 10)
 • Examination – Project reports submission and presentation

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU