WS2 – Metod

Du har nu skrivit stora delar av din inledning och förhoppningsvis har du en frågeställning som du är någorlunda nöjd med. Du har säkert också börjat fundera på hur du ska kunna svara på din frågeställning. Ska du göra experiment? Intervjuer? Enkäter? Detta är metoden. Hur ska du utifrån din frågeställning kunna få ett resultat? Flera av er har detta ganska klart för sig redan nu.

Tobias har spelat in två korta dragningar kring metoden som du kan använda som en inledning för att fundera vidare kring “metoden”.

Förarbete – Workshop 2

Inför workshopen ska du utifrån din frågeställning börja fundera på metoden.

Skriv kort ner anteckningar kring din metod och svar på följande frågor utifrån Tobias inspelningar ovan:

  • Vilken metod vill du använda/använder du?
  • Skriv en kort metoddiskussion utifrån validitet och reliabilitet. Vilka felkällor och risker finns med metoden?
  • Vad och hur kommer du att mäta/jämföra?
  • Är det realistiskt att hinna göra detta?
Ta med dig anteckningarna kring detta till workshopen där du kommer att få redogöra för detta och få feedback på dina tankar.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU